Drahý brat, drahá sestra v Kristovi. Pred nedávnom sa v našej farnosti uskutočnil dotazníkový prieskum a až 80% ľudí prejavilo túžbu byť aktívnym vo farnosti (samozrejme podľa svojich možností). Táto vaša ochota je veľmi cenná zvlášť po tomto náročnom pandemickom čase. Dali sme hlavy dokopy a vytvorili sme širokú škálu možností, kde by sa dalo zapojiť. Niektoré služby sú pravidelné, iné príležitostné. Niektoré si vyžadujú dlhodobý záväzok, iné nie. Ak by ste mali chuť zapojiť sa v snahe opäť vrátiť pulz života do našej farnosti, budeme vďační, keď vyplníte tento dotazník podľa vašich preferencií. Pomôže nám to efektívne a cielene vás včas informovať o možnostiach a konkrétnych potrebách. Teda bude sa čosi diať, alebo sa vyskytne nejaká konkrétna potreba a my budeme vedieť, komu môžeme vyslať svetlicu s prosbou o pomoc. Tešíme sa, že sa opäť budeme môcť zapojiť do prác na Božom kráľovstve každý svojou troškou (trochou)... 
Farská pastoračná rada